DLUHOPISY (ČASTÉ DOTAZY)

www.businessraise.cz

Jak funguje inzerce dluhopisů na www.businessraise.cz?

Podrobnější popis, jak si můžete zakoupit dluhopisy, je uveden v sekci EMITENTY NABÍZENÉ DLUHOPISY, kde naleznete seznam dluhopsů, které se jejich emitenti rozhodli inzerovat na naší platformě. Následné uzavření smlouvy probíhá přímo s emitentem.

Společnost Pelikán & Partners s.r.o., provozovatel platformy businessraise.cz, není emitentem nabízených dluhopisů ani poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ani provozovatelem vypořádacího systému dle § 82 a násl. tohoto zákona. V souvislosti s investičními nástroji společnost provádí pouze inzertní činnost.

Je vhodná emise dluhopisů pro moji firmu?

Před rozhodnutím o emisi korporátních dluhopisů je samozřejmě třeba zvážit celou řadu faktorů. Pokud chcete zjistit více informací o emisi dluhopisů, můžete si přečíst náš článek ze sekce novinky a blog. Rovněž Vám nabízíme nezávaznou konzultaci.